Wszystko o Corsie B

  Model z silnikiem C14NZ

                                   Księga gości          Pliki           Forum          Artykuły             Kontakt

         MENU

Opis modelu

Dane silnika

Parametry i osiągi

Diagnostyka kodów usterek

Silnik C14NZ

Alternator

Sonda lambda

Czujnik podciśnienia

Czujnik temperatury

Wtryskiwacz  i zespół wtryskiwacza

Układ sterowania zapłonem i  wtryskiem paliwa

Układ paliwowy

Schematy elektryczne

TID - kody usterek

 
pomoc
 
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 Układ paliwowy

Pompa zasysa paliwo znajdujące się w zbiorniku i przewodami prze-syta je przez filtr paliwa do regula­tora ciśnienia i wtryskiwacza. Nadmiar paliwa (około 70...80%) nie przesłanego do wtryskiwacza powraca do zbiornika przewodami powrotnymi. Strumień nie wyko­rzystanego paliwa służy ponadto do chłodzenia wtryskiwacza.

Uwaga! Czynności opisane niżej muszą być wykonane z zastoso­waniem wszelkich środków ostrożności ze względu na łatwo­palne płyny i ciśnienie w obwo­dzie.
Wyposażenie potrzebne do prze
prowadzenia kontroli:
1 - manometr ze skalą 6...10 barów, włączony w przewód doprowadzający paliwo,
2- zaciski do ściskania przewodów,
3 - przewody elektryczne z zaciskami szczękowymi,
4 - multimetr cyfrowy o dużej dokładności pomiarów,
5 - sekundomierz,

6 - naczynie z podziałką. 

CZYNNOŚCI KONTROLNE

1.Sprawdzanie ciśnienia napełniania obwodu
Zapłon wyłączony. Za pomocą przewodów z zaciskami szczęko­wymi połączyć mostkowe styki „30" i „87" przekaźnika pompy paliwa i uruchomić pompę. Manometr powinien wskazywać ciśnienie 0,8...0,9 bara.;

2.  Sprawdzanie ciśnienia tło­czenia pompy.
Po włączeniu pompy paliwa ścisnąć odpowiednimi szczypcami przewód powrotny paliwa i obserwować manometr. Ciśnienie powinno zwiększyć się do wartości około 2 bary (kalibrowanie zaworu przeciążeniowego). W przypadku otrzymania innej wartości sprawdzić napięcie zasilania (+12 V) i ewentualnie wymienić pompę.

3. Sprawdzanie   wydajności pompy
Odłączyć przewód powrotny paliwa od wtryskiwacza i na jego miejsce podłączyć wystarczająco długi przewód, którego drugi koniec zostanie włożony do pustego naczynia pomiarowego. Uruchomić pompę paliwa (patrz punkt 1) i zmierzyć ilość paliwa odprowadzonego w jednostce czasu do naczynia. Powinna ona wynosić około 1 litra na minutę (0,5 litra w 30 sekund).

4. Sprawdzanie regulatora ciśnienia

Po przeprowadzeniu prób opisanych w punktach 2 i 3, w przypadku stwierdzenia, że wartość ciśnienia jest nieprawidłowa (mniejsza niż 0,8 bara lub większa niż 0,9 bara), sprawdzić przewody pawiowe (zwrotny oraz od filtra). Jeżeli przewody nie są uszkodzone, należy spodziewać się nieprawidłowości w kalibrowaniu regulatora ciśnienia.

5. Sprawdzanie ciśnienia po­zostającego po zatrzymaniu pompy
Włączyć na kilka sekund pompę
paliwa, następnie wyłączyć i sprawdzić ciśnienie w układzie: powinno się zmniejszać bardzo powoli (mniej niż 0,5 bara na 2 mi­nuty). W przypadku gwałtownego spadku ciśnienia należy spodziewać się uszkodzenia regulatora ciśnienia, zaworu zwrotnego pompy lub wtryskiwacza. W takiej sytuacji należy:

 •             ścisnąć odpowiednimi szczypcami przewód powrotu paliwa tuż za regulatorem ciśnienia, włączyć i natychmiast wyłączyć pompę, obserwując manometr; jeśli wartość ciśnienia utrzymuje się na starym poziomie, jest uszkodzony regulator ciśnienia; w takim przypadku wymienić górną część korpusu wtryskiwacza;

 •             jeśli wartość ciśnienia podczas próby (a) się zmienia, należy sprawdzić zawór zwrotny pompy; włączyć pompę i ścisnąć innymi   szczypcami   również przewód wylotowy manometru, po czym wyłączyć pompę i obserwować manometr; jeśli ciśnienie  pozostanie teraz na stałym poziomie, uszkodzenia  należy spodziewać się w uszczelnieniu zaworu zwrotnego pompy; w takim przypadku  wymienić  pompę paliwa i wykonać kolejną próbę;

 •            jeśli wartość ciśnienia po wykonaniu próby (b) się zmieni, jest przypuszczalnie uszkodzone uszczelnienie    wtryskiwacza; w   takim   przypadku   należy zwrócić  uwagę,  czy z dyszy wtryskiwacza nie wydobywa się paliwo; jeżeli tak, wówczas należy wymienić górną część korpusu wtryskiwacza.

Filtr paliwa

Filtr paliwa służy do zatrzymywania ewentualnych zanieczyszczeń znajdujących się w paliwie lub w zbiorniku, w celu niedopuszczenia do zabrudzenia lub uszkodzenia wtryskiwacza. Filtr jest wbudowany w przewód doprowadzający paliwo, między pompą a korpusem przepustnicy. Strzałka znajdująca się na korpusie wskazuje sposób montażu filtra. Grot strzałki musi być zgodny z kierunkiem przepływu paliwa. Filtr należy wymieniać co pewien czas, zgodnie z zaleceniami producenta

Zespól przepustnicy

Zespół przepustnicy firmy GM, określany skrótem T.B.I., jest zbu­dowany z dwóch podstawowych części: górnej i dolnej. Część górna składa się z:

 • wtryskiwacza,

 • regulatora ciśnienia paliwa,

 • przewodu  doprowadzającego i przewodu powrotnego paliwa.

Część dolna składa się z:

 • przepustnicy,

 • czujnika położenia przepustnicy,

 • silniczka krokowego regulacji biegu jałowego,

POMPA PALIWA

 

Elektryczna pompa paliwa jest zanurzona w zbiorniku paliwa. W celu utrzymania stałej wartości ciśnienia roboczego w obwodzie, niezależnie od fazy pracy silnika, pompa może wysłać znacznie większą ilość benzyny od potrzebnej do dostarczenia przez wtryskiwacz w chwili jego największej wydajności. Pompa paliwa jest sterowana przekaźnikiem zasilanym z centralnego urządzenia sterującego Multec (napięcie zasilania wynosi +12 V). Po włączeniu zapłonu pompa paliwa zostaje uruchomiona na ok. 2S a następnie wyłączona. Ponowne włączenie przekaźnika pompy paliwa następuje przez sterownik po otrzymaniu impulsów z czujnika obrotów silnika. W czasie fazy rozruchu lub gdy silnik pracuje, pompa jest zasilana w sposób ciągły. Wyżej opisany sposób działania ma na celu niedopuszczenie, w sytuacji przypadkowego unieruchomienia silnika lub pęknięcia przewodu paliwowego, do stałego wycieku paliwa, a co za tym idzie zlikwidowanie ryzyka pożaru.

Parametry techniczne pompy paliwa:

 • wydatek ok. 100l/h

 • ciśnienie maksymalne 1,5 bara

 • ciśnienie w układzie powrotnym 0.3 bara

 • stałe ciśnienie paliwa utrzymywane w układzie przez regulator ciśnienia 0,75 bara

Po włączeniu zapłonu pompa paliwa zostaje uruchomiona na ok. 2S a następnie wyłączona. Ponowne włączenie przekaźnika pompy paliwa następuje przez sterownik po otrzymaniu impulsów z czujnika obrotów silnika. Podstawowa diagnoza pompy paliwa polega na pomiarze ciśnienia paliwa przed wtryskiwaczem (przewód wejściowy) oraz sprawdzeniu napięcia zasilania i połączenia z masą

REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA

Regulator ciśnienia paliwa ma za zadanie utrzymanie ciśnienia w obwodzie zasilania na stałym poziomie. Ciśnienie musi mieć stalą wartość, niezależnie od ilości paliwa doprowadzonego do wtryskiwacza. Regulacja ciśnienia za­chodzi przez modulowanie stru­mienia benzyny „powracającej" do zbiornika; strumień ten będzie większy podczas pracy silnika na biegu jałowym i mniejszy przy peł­nym obciążeniu silnika. Regulator ciśnienia jest zbudowany z korpu­su metalowego (6), w którym znaj­dują się następujące części skła­dowe: przepona sprężysta (1) podtrzymywana przez odpowie­dnio kalibrowaną sprężynę (2) i zawór iglicowy (3).

ZASADA DZIAŁANIA

Gdy pompa jest włączona, ciśnie­nie paliwa oddziałuje na przepo­nę, wywierając nacisk w kierunku przeciwnym do siły, z jaką działa sprężyna. Skutkiem tego jest przesunięcie przepony i otwarcie przewodu powrotnego. Wartość ciśnienia w układzie jest regulo­wana proporcjonalnie do siły od­działywania kalibrowanej spręży­ny. Ten typ regulacji nie przewidu­je zmian ciśnienia w układzie za­leżnie od stopnia obciążenia silni­ka (podciśnienia w kolektorze), ponieważ paliwo zostaje wtryśnięte do komory nad przepustnicą, gdzie ciśnienie zasysanego po­wietrza ma stałą wartość (ciśnie­nie atmosferyczne).

 


 

Źródło danych

Dane zapożyczone ze strony http://automatyk.ovh.org